HOME

 

HH – kenteken komt te vervallen per 01-01-2007

 

Van een clublid Willem Kersjes.

 

Er zijn landen waar het niet is toegestaan om zonder ófficieel' kenteken
met een gemotoriseerd voertuig zich op de openbare weg te begeven. Sommige
landen hanteren deze verplichting ook voor rijwielen met of zonder
hulpmotor.

Om aan deze verplichting in het buitenland te voldoen heeft het RDW de
mogelijkheid geschapen (vanaf de jaren 50 bij mijn weten) om een
HH-kenteken te mogen voeren met een officieel kentekenbewijs tegenbetaling
van leges:

extract kentekenbewijs:
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

KENTEKENBEWIJS
Certificat d'immatriculation
Registrationform

ten behoeve van buitenlands gebruik brom- en snorfietsen.

RIJKSEIGENDOM, enz.
einde extract.


Bij het oude verzekeringsplaatje zat geen kentekenbewijs en gold

internationaal, tenminste die landen die dat eisten, niet als officieel
kenteken,
Nu in Nederland vanaf 01.01.2007 iedere brom- en snorfiets een officieel
kenteken heeft vervalt per gelijke datum het HH-kenteken.

Ik heb vanaf 2002 met mijn HH-kenteken bijna altijd in het buitenland
gereden en heb de betaalde leges van 15 euro terug ontvangen.