HOME

 

Reglement:

 

 

ü Deelname aan een door brommerclub “De Grensrijders” georganiseerde rit is altijd voor eigen rekening en risico van de deelnemers.

 

ü Brommerclub “De Grensrijders” zal géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden omtrent schade aan personen en/of voertuigen veroorzaakt voor, tijdens en/of na een rit van brommerclub “De Grensrijders”.

 

ü Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen verkeersgedrag,  een eventuele route begeleiding doet daar niets aan af.

 

ü Deelnemers aan een rit dienen altijd de instructies van de toer organisatie op te volgen.

 

ü Deelnemers aan een rit zijn persoonlijk verantwoordelijk t.a.v. de eisen die in het wegenverkeersreglement aan de weggebruiker worden gesteld.

 

ü Cilinder inhoud maximaal 50 cc.

 

ü Snelheid minimaal 45 km/h. (en/of wordt er rekening gehouden met de langzaamste brommer)

 

ü Deelnemers zijn verplicht een helm te dragen.

 

ü Deelnemend voertuig moet minimaal WA verzekerd zijn.

 

ü Een geldige kentekenplaat dient op de bromfiets te zijn aangebracht.

 

ü Gevaarlijk rijgedrag wordt niet aanvaard, door b.v. foto’s te maken tijdens het rijden.

 

ü Zo hebben we samen veel rijplezier….!

 

ü Deelnemers aan een rit van brommerclub “De Grensrijders” worden geacht dit reglement te kennen én er mee akkoord te gaan.

 

 

Veiligheid:

 

 

ü Deelnemers mogen de andere (voor)rijders niet inhalen, met uitzondering van de oranje hesjesdragers.

 

ü Zorg steeds voor voldoende ruimte onderling,  zodat stuurcorrecties en/of het vermijden van obstakels mogelijk blijven.

 

ü Deze ruimte is soms ook noodzakelijk om het passerend verkeer, de mogelijkheid te geven om (eventueel) te kunnen invoegen.

 

ü Alle deelnemers moeten op tijd aankomen met een volle tank op het ontmoetingspunt.

 

ü De deelnemers die voor de duidelijkheid bij de organisatie horen en een oranje hesje dragen zijn géén verkeersregelaars.

 

ü Elke deelnemer moet er op kunnen vertrouwen dat de overige deelnemers op hem (haar) letten.

 

ü Het is niet de bedoeling dat er verkeer wordt tegengehouden op kruispunten, rotondes, stoplichten en dergelijke.

 

ü Wanneer je stopt voor een kruising, verkeerslichten of andere obstakels, vorm dan een rij van 2 bromfietsen naast elkaar.

 

ü De wettelijke snelheidslimieten zullen in acht worden genomen.

 

ü In het verkeer ben je als bromfietsrijder (en zeker in een groep) extra kwetsbaar.

 

ü Ons motto is, “Veilig uit, veilig thuis ”.

 

 

https://www.dereutel.nl/media/Uitleg%20verkeerstekens%20-500-.jpg

 

 

Logo5_kleur en tekst_50_05-05-2005kk

 

Loop jongen